Información Contable


Período Detalle Descargar
2022 Memoria Balance Económico 2021-2022
2021 Memoria Balance Económico 2020-2021
2020 Memoria Balance Económico 2019-2020
2019 Memoria Balance Económico 2018-2019
2018 Memoria Balance Económico 2017-2018
2017 Memoria Balance Económico 2016-2017
2016 Memoria Balance Económico 2015-2016
2015 Memoria Balance Económico 2014-2015
2013 Memoria Balance Económico 2012-2013
2012 Memoria Balance Económico 2011-2012
2011 Memoria Balance Económico 2010-2011
2010 Memoria Balance Económico 2009-2010
2009 Memoria Balance Económico 2008-2009
2007 Memoria Balance Económico 2006-2007